© 2012 Optimel vse pravice pridržane. Tehmar d.o.o., Zagrebška cesta 100, SI-2000 Maribor, T 02/450 15 00,  E prodaja@optimel.si
Postopek izvedbe
Projekt Optimel se izvaja v več zaključenih fazah. V smislu individualnega pristopa se pri naročniku identificirajo vsi potencialni viri, na katerih lahko ustvarimo prihranke. Sledita pregled in merjenje z lastno prenosno merilno opremo, ki ne moti delovnega procesa in lahko hkratni meri 75 električnih porabnikov. Na osnovi izmerjenih rezultatov se opravi analiza ter izdela elaborat, ki predvidi vse potrebne ukrepe za ustvarjanje prihrankov. Na podlagi odločitve naročnika pa se izdela projektna dokumentacija, na podlagi katere se izvedejo ukrepi, s katerimi ustvarimo prihranke. V izvedbi uporabimo sodobne in okolju prijazne tehnologije ter vgradimo ekonomsko in energijsko učinkovito opremo. Na podlagi izvedbe izboljšamo pogoje in varnost pri delu, zmanjšamo stroške vzdrževanja in podaljšamo življenjsko dobo naprav. Po izvedenih ukrepih pa s ponovnimi meritvami izmerimo in testiramo izvedene rešitve ter izdelamo poročilo o doseženih učinkih. Zagotavljamo vam tudi popravilo in vzdrževanje vgrajene opreme, prav tako pa spremljamo in posodabljamo izvedene rešitve.
Novice
|     O podjetju     |     Energetska oprema     |     Razsvetljava     |     Učinkovita raba energije     |