© 2012 Optimel vse pravice pridržane. Tehmar d.o.o., Zagrebška cesta 100, SI-2000 Maribor, T 02/450 15 00,  E prodaja@optimel.si
Področja uporabe projekta Optimel
Projekt Optimel je zaradi individualnega pristopa primeren za zelo širok spekter uporabnikov. Primeren je tako za gospodarske družbe kot tudi za organizacije v javnem sektorju.   Projektno smo ga izvedli tako v šolah, bolnišnicah, domovih za ostarele in občinah, kot tudi v manjših, srednjih in večjih podjetjih iz različnih področij industrije. Rezultat uporabe projekta Optimel pa je bil povsod enak - bistveno manjša poraba električne energije in izboljšani pogoji za delo. Ker je učinek uporabe projekta Optimel manjša poraba električne energije in s tem zmanjšanje emisij CO2 v okolju, lahko s ponosom poudarimo, da je Optimel družbeno odgovoren projekt.
|     O podjetju     |     Energetska oprema     |     Razsvetljava     |     Učinkovita raba energije     |
Novice