© 2012 Optimel vse pravice pridržane. Tehmar d.o.o., Zagrebška cesta 100, SI-2000 Maribor, T 02/450 15 00,  E prodaja@optimel.si
Merjenje in svetovanje
Pri projektu Optimel, za izvedbo meritev uporabljamo 25 prenosnih analizatorjev omrežja proizvajalca Yokogawa. Glavne lastnosti prenosnih analizatorjev so, da vrednotijo kakovost po SIST EN 50160 in da lahko izvajajo meritve trenutnih vrednosti več kot 140 veličin (U, I, P , Q, S, PF, PA, f, fi, THD, energije...). Omogočajo meritev napetosti od 150 V do 1000 V in meritve tokov od 2 A do 3000 A. Za lažjo analizo podatkov omogočajo analizatorji tudi zapisovanje merjenih veličin in alarmov na spominsko kartico z vzorčenjem do 20 ms. Za potrebe ustreznega svetovanja se merilni rezultati vnesejo v bazo podatkov, kjer jih obdelamo z lastno programsko opremo.   Na podlagi pridobljenih podatkov strokovnjaki s področja UREE (učinkovite rabe električne energije) in standarda ISO 50001 (upravljanje z energijo) izdelajo elaborat, iz katerega je razviden potencial prihrankov. Iz elaborata so prav tako razvidni ukrepi, potrebni za ustvarjanje prihrankov in optimiranje rabe električne energije. Merjenje in nadzor nad porabo električne energije nam ohranjata prihranke, ki lahko podjetju oz. pravni osebi pomenijo svež kapital za investicije v osnovno dejavnost.
Novice
|     O podjetju     |     Energetska oprema     |     Razsvetljava     |     Učinkovita raba energije     |