© 2012 Optimel vse pravice pridržane. Tehmar d.o.o., Zagrebška cesta 100, SI-2000 Maribor, T 02/450 15 00,  E prodaja@optimel.si
Opis projekta Optimel
Optimel - optimiranje rabe električne energije je inovativna in celovita rešitev upravljanja z električno energijo. Inovativni pristop projekta Optimel temelji na dolgoletnih izkušnjah naših strokovnjakov, številnih znanstvenih raziskavah ter delu na številnih energetsko učinkovitih rešitvah v našem Razvojnem inštitutu TT. Rešitev Optimel je usklajena z zahtevami mednarodnega standarda za sisteme upravljanja z energijo ISO 50001 in standardom kakovosti ISO 9001. Izkušnje in znanje naših strokovnjakov na področju učinkovite rabe električne energije zagotavljajo več učinkov - bistveno manjšo porabo električne energije, (doseženo na najbolj ekonomičen način, in sicer z vgradnjo ekonomsko upravičenih naprav); izboljšavo delovnih pogojev za zaposlene; čim krajšo povračilno dobo vlaganja ter hitro vidne ekonomske učinke naložbe. Vse rešitve in predlagani ukrepi temeljijo na izvedenih meritvah in spremljanju oz. preverjanju, delovni proces pa zaradi tega ni moten.
Novice
|     O podjetju     |     Energetska oprema     |     Razsvetljava     |     Učinkovita raba energije     |