© 2012 Optimel vse pravice pridržane. Tehmar d.o.o., Zagrebška cesta 100, SI-2000 Maribor, T 02/450 15 00,  E prodaja@optimel.si
Info središče
Novice
Prospekti
Certifikati
Tehnična dokumentacija
V pripravi...
Novice
|     O podjetju     |     Energetska oprema     |     Razsvetljava     |     Učinkovita raba energije     |
Junij 2018 Zaključen projekt prenove JR v občini Slovenska Bistrica Do konca leta 2017 je bil zaključen projekt "Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije za sistem javne razsvetljave v občini Slovenska Bistrica", ki je bil začet leta 2009 in se je izvajal v dveh fazah. V tem obdobju smo zamenjali skupno 2.217 obstoječih svetilk, ki niso več ustrezale "Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja", z ustreznimi, sodobnimi in varčnejšimi klasičnimi ter LED svetilkami. Hkrati je bila v prižigališčih dograjena časovna regulacija osvetljevanja in v nekatere od teh tudi redukcija osvetljenosti. Posledično se je zaradi teh ukrepov izboljšala osvetljenost ter zmanjšala celotna priključna moč javne razsvetljave iz prejšnjih 312 kW na 168 kW. S tem je bil dosežen velik prihranek pri stroških električne energije za javno razsvetljavo ter bistveno zmanjšanje stroškov za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. 12.1.2016 Nove TELUX T8 LED sijalke v Gorenju Podjetje Tehmar d.o.o. sledi najnovejšim trendom v notranji in zunanji razsvetljavi. Zato smo uvedli novo linijo T8 LED sijalk pod blagovno znamko TELUX. Z njimi opremljamo nova oz. prenovljena skladišča v Gorenju d.d.. LED sijalke se ponašajo z izjemnimi tehničnimi karateristikami in dolgo življensko dobo. 18.2.2014 Uporaba TELUX FLUO varčnih sijalk se povečuje Podjetje Tehmar d.o.o. ponuja na slovenskem tržišču energijsko učinkovite fluorescentne sijalke TELUX FLUO že od leta 2009. V obdobju 2010 do 2013 smo dobavili veliko število sijalk standardnih dolžin 600, 1.200 in 1.500 mm, ki jih redno uporablja več kot 50 zadovoljnih kupcev in z njimi varčuje pri porabi električne energije. Kupci varčnih TELUX FLUO sijalk so tako iz gospodarskega, kakor tudi iz javnega sektorja. Področja uporabe so zelo široka, kot na primer: proizvodni prostori, delavnice in skladišča, poslovni in trgovski prostori, občine, šole, bolnišnice, kulturne ustanove, parkirne hiše, servisi ... Bistvene prednosti TELUX FLUO sijalk v primerjavi s klasičnimi fluo cevmi so  manjša poraba električne energije (več kot 40%) ter boljši svetlobni izkoristek. 1.7.2013 Zaključek projekta prenove razsvetljave podjetja AVTO ŠERBINEK d.o.o. Pri podjetju AVTO ŠERBINEK d.o.o. so se v letu 2012 odločili za posodobitev razsvetljave z namenom doseganja boljših delovnih pogojev ter zmanjšanja stroškov za električno energijo. Za izvedbo projekta so izbrali strokovnjake podjetja TEHMAR d.o.o., ki so pripravili projekt za uspešno pridobitev nepovratnih sredstev podjetja ENERGIJA PLUS d.o.o. za sofinanciranje prenove. Po podpisani pogodbi so strokovnjaki podjetja TEHMAR d.o.o. v skladu s svojim programom OPTIMEL izvedli prenovo celotne notranje in zunanje razsvetljave v podjetju AVTO ŠERBINEK d.o.o.  Izvedba projekta je uspešno zaključena aprila 2013 ter finančno realizirana v maju in juniju 2013. Pred izvedbo prenove in po prenovi so izvedene tedenske meritve osvetljenosti in porabe električne energije. Doseženi so naslednji učinki prenove: 10% izboljšana osvetljenost prostorov, 40% zmanjšana poraba električne energije pri notranji razsvetljavi, 70% zmanjšana poraba električne energije pri zunanji razsvetljavi. Nadaljnji varčevalni učinki bodo doseženi z bistveno zmanjšanimi stroški vzdrževanja vgrajene opreme. Ker v podjetju AVTO ŠERBINEK d.o.o. stremijo k nadaljnjim ukrepom na področju učinkovite rabe električne energije, so sklenili  s podjetjem TEHMAR d.o.o.  pogodbo o enoletnem monitoringu porabe električne energije ter izvedbi analize in svetovanja o novih možnostih optimiranja rabe električne energije.